Vereniging

Over ons


De Medische Faculteits Vereniging Rotterdam is de faculteitsvereniging van voor studenten aan het Erasmus MC in Rotterdam. De vereniging is opgericht op 10 april 1967 en kent intussen circa 2200 leden. Het hart van de vereniging bestaat uit een acht-koppig bestuur en 300 actieve leden die zich in zetten in vele commissies en de twee disputen. Als factulteitsverening organiseren we elk jaar meer dan 100 activiteiten. De MFVR kenmerkt zich door een grote diversiteit aan activiteiten. Onze missie is om de studenten zoveel mogelijk te verrijken op het gebied van onderwijs en edcuatie, maar ook het gezelligheidsaspect kan niet achterwege blijven. Dit is terug te zien in verschillende sportactiviteiten, buiten- en binnenlandse reisjes, lezingen, symposia, feesten en in onderwijsinspraak in elke jaarlaag. Ook bieden we velen opties om de verschillende carrière mogelijkheden te verkennen. De carrière evenementen brengen studenten in contact met bedrijven en artsen die hen meer kunnen vertellen over de vele mogelijkheden die studenten hebben als ze afstuderen en hen perspectief te verbreden. 

Sinds 2012 heeft het Erasmus MC het nieuwe moderne onderwijscentrum geopend wat een onderdeel is van het gehele nieuwe moderne ziekenhuis. Daarmee heeft de MFVR een prachtig plekje gekregen in het onderwijscentrum vlakbij de glazen deuren met uitzicht op de kunsthal. Ook is hiermee 't Vat geboren, de faculteitsbar voor leden en werknemers van het Erasmus MC. 

Samen
Samen zorgen we voor een ambitieuze en leuke leeromgeving. De MFVR biedt de studenten kansen tot persoonlijke ontwikkeling. Mogelijkheden voor de toekomst, mogelijkheden voor nu en leuke aanvullingen in het dagelijks leven. Samen zorgen we voor betere activiteiten, die dankzij jullie mogelijk zijn. Samen creëren we de beste studententijd!