MORE

MORE - Medische OnderwijsRaad Erasmus MC

De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC is een zeswekelijkse vergadering waarin alle studentgroeperingen op de geneeskundeopleiding bijeenkomen, die zich bezighouden met het onderwijs. Elke student is welkom om een MORE bij te wonen.

Alle JVT's, de Co-Raad, de Studentenraad, Opleidingscommissie, ReMedI, IFMSA, Stola, De Geneeskundestudent, de Universiteitsraad en de MFVR zijn vertegenwoordigd in de vergadering. De Commissaris onderwijs externe is voorzitter van de MORE.

Bij een MORE wordt er gediscussieerd over onderwijszaken, worden soms besluiten genomen en worden lopende zaken per studentgroepering (gremium) met elkaar gedeeld. Daarnaast wordt er door de Commissarissen onderwijs en soms door een gastspreker informatie gedeeld, dus kom gerust een keer langs en laat je informeren!

Op deze pagina kun je meer vinden over de MORE en wat hier besproken wordt! De verschillende MORE's zullen plaatsvinden op:

  • 29 september 2020
  • 10 november 2020
  • 15 december 2020
  • 2 februari 2021
  • 16 maart 2021
  • 18 mei 2021
  • 8 juni 2021 (MORE onderwijsprijs)

Geschiedenis van de MORE

In 1967 is de MFVR opgericht om de belangen van studenten te behartigen en om gezellige dingen met elkaar te doen. Hoe die belangen tot aan het Intern Studenten Overleg Rotterdam (ISOR) precies behartigd werden is een studie op zich, maar wat je hier zou moeten weten is dat er tot aan 1997 een vergadering was die een beetje op de MORE van nu lijkt, die het ISOR heette. Dit was een onafhankelijke vergadering waar studenten van alle officiële en officieuze inspraakorganen samenkwamen om de belangen van studenten te kunnen behartigen. In 1997 is het ISOR, met speciale inspanning van Pascal Lansink (nu erelid van de MFVR), opgegaan in de MFVR, waardoor de Onderwijsraad (OR) ontstond. Er kwam bij de MFVR een Commissaris onderwijs, die voorzitter was van de OR. Bij de overgang van ISOR naar MORE is alles in reglementen vastgelegd, zodat de onderwijsinspraak gewaarborgd is. Dit reglement is als bijlage toegevoegd aan dit document. Vervolgens ontstond bij de fusie tussen het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en de faculteit in 2003 nog een OR, namelijk de ondernemingsraad van het personeel. Daarom is besloten de naam Onderwijsraad te vervangen door MORE.