Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de MFVR bestaat uit 6 leden, die allemaal hebben besloten hun naam te willen verbinden aan de vereniging. Allen hebben met onze faculteitsvereniging te maken gehad en willen ons graag aan u aanbevelen. Het Comité van Aanbeveling legt u in de stukje hieronder graag uit waarom de MFVR een belangrijk onderdeel is van de Erasmus Unversiteit, het Erasmus MC en waarom wij een belangrijke spil zijn voor de studenten Geneeskunde, Klinische Technologie en Nanobiologie die hier studeren. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: 

  • Prof. Dr. J. Verweij, Decaan studie Geneeskunde Erasmus Universiteit
  • Prof. Dr. E. Kuipers, Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
  • Prof. Dr. H. Pols, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Prof. Dr. W. van den Broek, Psychiater en opleidingsdirecteur Geneeskunde
  • Prof. Dr. A. Hofman, Afdelingshoofd Epidemiologie Universiteit Harvard
  • Prof. Dr. G.J. Kleinrensink, Professor in de anatomie, verbonden aan het Erasmus MC


 ‘De MFVR heeft zich in de loop van haar inmiddels 50 jarige bestaan tot een niet meer weg te denken onderdeel van de faculteit gemaakt’

Als decaan ben ik trots en verheugd dat al binnen één jaar na de oprichting van de Medische Faculteit Rotterdam, inmiddels Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, in 1966, een medische faculteitsvereniging werd opgericht. De MFVR was daarmee een uiting van grote betrokkenheid bij het onderwijs van de toen splinternieuwe faculteit, en van grote verbondenheid tussen de studenten van het eerste uur.  De opeenvolgende besturen, dit jaar alweer het 50e bestuur, hebben die betrokkenheid en verbondenheid weten te handhaven en uit te breiden, en inmiddels telt de vereniging ruim 2200 leden.

De MFVR heeft zich in de loop van haar inmiddels 50 jarige bestaan tot een niet meer weg te denken onderdeel van de faculteit gemaakt. Zij doet dit met een diversiteit aan activiteiten voor onze geneeskunde studenten op het gebied van onderwijs en opleiding, en natuurlijk ook op het informele vlak. Tot slot, zeker niet onbelangrijk, met veel aandacht voor carrièremogelijkheden en loopbaanperspectief voor onze toekomstige dokters.


ErasmusMC_Jaap_Verweij_25085DEF.jpg
Prof. Dr. J. Verweij, Decaan
ErasmusMC-Kuipers-0015_1.jpg
Prof. Dr. E. Kuipers, Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

'Als arts werk je nooit alleen, doe dat tijdens je opleiding ook niet'

Vanzelfsprekend verbind ik mijn naam van harte aan de MFVR. Door studieboeken en colleges wordt maar een deel van je ontwikkeling gevoed. Juist in de activiteiten eromheen leer jezelf en je ambities steeds beter kennen. De MFVR stelt studenten in staat verder te kijken door haar aanbod aan activiteiten; zowel inhoudelijk als sociaal. Daarnaast houdt de MFVR onze opleidingsdirectie en docenten scherp met haar betrokkenheid bij het onderwijs, zoals in de opleidings-evaluaties. Dat deze samenwerking vruchten afwerpt, blijkt o.a. uit de verkiezing van de studie geneeskunde tot Top Opleiding. Een kritische, wetenschappelijke blik, daar staan we bekend om; deze blik ontstaat in samenwerking.

Kortom, de MFVR biedt zowel studenten als docenten mogelijkheden tot verdere ontwikkeling; een leven lang leren.

'Naar mijn stellige mening is de MFVR is een van de sieraden van het Erasmus MC'

Al vanaf het prille begin van de faculteit weet deze studievereniging de geneeskundestudenten aan zich te binden. Studeren is immers meer dan leren. De omgang met studiegenoten buiten de collegezalen is net zo belangrijk. Bij MFVR begrijpen ze als geen ander dat de boog niet altijd gespannen kan staan. Dus organiseren ze gezellige borrels en feesten, uitstapjes over de grens en studiereizen. Daarnaast opereert de MFVR als belangenbehartiger voor alle studenten. Bij ontwikkelingen in het onderwijs is MFVR nauw betrokken en heeft zo een belangrijke stem bij de faculteit. 

20140127_016M.Muus.JPG
Prof. Dr. H. Pols, Rector Magnificus Erasmus Universiteit
wwvdb-kleiner.png
Prof. Dr. W. van den Broek, Psychiater en Opleidingsdirecteur Geneeskunde

'De MFVR speelt een belangrijke rol bij de evaluaties van het onderwijs en vormen een belangrijke schakel in de kwaliteit van het geneeskunde curriculum'

De inrichting van het geneeskunde onderwijs in Nederland is voortdurend onderwerp van veranderdiscussies. Iedereen vindt iets van de zorg en dus ook van de opleiding tot zorgprofessionals zoals dokters. De discussies komen uit verschillende invalshoeken waar de geneeskunde mee te maken heeft. Het komt uit de medisch inhoudelijke, onderwijskundige en maatschappelijke hoeken maar ook vanuit het ministerie van VWS en OCW en vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

De Nederlandse overheid en politiek stellen aan onderwijsinstellingen steeds hogere eisen als het gaat over de inrichting en kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsresultaten en de besteding van onderwijsgelden. De MFVR speelt een belangrijke rol bij de evaluaties van het onderwijs en vormen een belangrijke schakel in de kwaliteit van het geneeskunde curriculum. Hiermee kan de MFVR klachten en ideeën uit het jaar snel doorspelen en overleggen met de betreffende achterban.

Door de intensieve betrokkenheid zijn de Commissarissen onderwijs van de MFVR geschikt om mee te denken aan het begin van de ontwikkeling: het creatieve denkproces. Zij worden betrokken bij het mee denken in de vernieuwingen en verbeteringen van het geneeskunde curriculum van het Erasmus MC in werkgroepen en alle reguliere overleggen binnen de afdeling Onderwijs van het Erasmus MC. Ze hebben inhoudelijke inbreng die van onschatbare waarde is.

Daarom staat medezeggenschap en studentbetrokkenheid bij het onderwijs in het Erasmus MC voor de opleidingsdirectie en docenten hoog op de agenda.
'De MFVR heeft zich in de loop van haar inmiddels 50 jarige bestaan ontwikkeld tot een onmisbare partij voor de geneeskunde student van Rotterdam, zowel op het gebied van onderwijs en educatie, als op het gebied van gezelligheid'

Al vanaf 1967 is de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam een spil in het reilen en zeilen van de faculteit. De opeenvolgende besturen, dit jaar alweer het 50e bestuur, hebben die betrokkenheid en verbondenheid weten te handhaven en uit te breiden, en inmiddels telt de vereniging ruim 2200 leden.

De MFVR heeft zich in de loop van haar inmiddels 50 jarige bestaan ontwikkeld tot een onmisbare partij voor de geneeskunde student van Rotterdam, zowel op het gebied van onderwijs en educatie, als op het gebied van gezelligheid. De banden met de faculteit, zijn docenten en zijn studenten zijn sterk en allen weten dat ze op de MFVR kunnen bouwen.

hofman_3.jpg
Prof. Dr. A. Hofman, Afdelingshoofd Epidemiologie Harvard universiteit
Gert-Jan_Kleinrensink_0311-14.jpg
Prof. Dr. G.J. Kleinrensink, professor in de anatomie

'In Rotterdam geldt: ‘geen woorden maar daden’ en ‘hand in hand kameraden’

​Toen ik echter een jaar of 6, 7 geleden de balans opmaakte, bleek het tweede motto toch enigszins te zijn veronachtzaamd: hoe slecht de marktwerking uitpakte in de zorg was al snel duidelijk maar binnen de drie Facultaire verenigingen MFVR, IFMSA en STOLA was een soort koude oorlog gaande; concurrentie op de vierkante millimeter.

Dat kon zo niet langer en samen met de twee andere verenigingen heeft de MFVR toen de handdoek opgepakt en onder de titel ‘MC Xtra’ zijn deze drie verenigingen perfect gaan samenwerken. Geen concurrentie in het onderwijs, maar samenwerking: hand in hand kameraden. De resultaten waren ernaar: MC Xtra heeft een zestal prachtige, zeg maar gerust spectaculaire, eendaagse clinics georganiseerd waarmee grote aantallen studenten bereikt werden.

Toen een aantal jaar geleden de lezingen van Studium Generale niet goed bezocht werden door de studenten van het ErasmusMC werd samenwerking gezocht met de Capita Selecta commissie van de MFVR met als gevolg dat bij de lunchlezingen nu steevast 100 of meer bezoekers zitten.