Stichting vrienden van de MFVR

Stichting Vrienden van de MFVR


Sinds 2017 bestaat de stichting Vrienden van de MFVR, de stichting is opgezet vanuit het MFVR-bestuur. De stichting is in het leven geroepen om individuen die niet direct lid kunnen worden, maar de MFVR wel een warm hart toedragen, te kunnen binden aan de MFVR. De opbrengsten van de stichting worden gebruikt ter financiering van educatieve activiteiten zoals lezingen en workshops.

Het vriend worden van de MFVR brengt een aantal rechten met zich mee voor de vriend. Dit zijn:

- Het maandelijks ontvangen van een Vriendenupdate met informatie waar uw lidmaatschapsgeld voor gebruikt is.

- Het thuis ontvangen van De Pil (ons faculteitsblad).

- Voorrang op inschrijving voor de ouderdag.

- Een vermelding in de Almanak (het jaarboek)


Om Vriend van de MFVR te worden zal een bedrag van 15 euro per jaar gevraagd worden. Als u interesse heeft om vriend van de MFVR te worden kunt u een mail sturen naar abactis@mfvr.nl.

U kunt ook naar dit adres mailen als u eventuele aanvullende vragen heeft.