Vice-Praeses

Verslag Vice-praeses -  Eva van Ette

Beleidskader

Waar ik me gelijk thuis voelde in de rol als vice-voorzitter, moesten ik en Marleen als beleidskader samen onze weg nog vinden. De laatste weken merk ik dat Marleen en ik steeds meer elkaars krachten zien en kunnen gebruiken. Ik de creatieve chaoot, Marleen de rust en rede zelve. Samen zorgen we voor de groep en zien we ze vol trots groeien in hun functies.

Huisvesting

Aan het begin van het jaar ben ik langs gegaan op het kantoor bij Woonbron. Hier hebben wij onder andere besproken dat er vanaf nu teruggekoppeld zal worden door Woonbron hoeveel reacties er waren en of een MFVR lid uiteindelijk ook geplaatst is. Sinds het begin van dit jaar hebben ze vijf studio’s bij ons aangeboden, waarvan in vier gevallen overgegaan is tot plaatsing. De samenwerking verloopt verder prettig.

Middelenbeleid

Het middelenbeleid is iets waar wij als 51ste bestuur behoefte aan hadden. Wat net wel en echt niet kon bleek soms moeilijk uit elkaar te houden. Het middelenbeleid wat nu door ons wordt gevolgd is opgesteld in samenwerking met de wijkpolitie en de richtlijnen van de faculteit. Hier blijven echter veel nieuwe ontwikkelingen opkomen, waardoor we deze nog niet gepubliceerd hebben. Omdat wij willen dat het middelenbeleid bekend wordt onder de studenten, zijn we hiervoor een plan aan het schrijven.

Maatschappelijke betrokkenheid

Hiervoor hebben we gesprekken gehad met verschillende zusterverenigingen, de event coördinator van het Sophia Kinderziekenhuis, Annelies Blom, IFMSA en Stola. Hieruit is een overzicht gekomen van de mogelijkheden tot samenwerking, welke wij op 8 januari zullen bespreken met de andere geneeskundeverenigingen in Rotterdam.

Meerjarenplan ‘t Vat

Met het meerjarenplan van ‘t Vat en vooral het spaarplan zijn ik, Yordi, Nienke en Gijs hard aan de slag gegaan. Telkens ontdekken we weer een nieuw kantje of randje en is er meer informatie nodig dan dat we dachten. We zijn hard aan de slag gegaan om de financiële situatie van ‘t Vat volledig in kaart te brengen en hopen daar op een latere ALV meer over te kunnen vertellen.

Nieuwe leverancier

Ik en Yordi zijn ons breed aan het oriënteren als het gaat om nieuwe leveranciers voor ‘t Vat. Wij hebben gesprekken gehad met de Zegro, Coca Cola en Grolsch. In verband met de fusie van Heineken met de Sligro zullen we daar in de loop van december ook een gesprek mee inplannen.

Vice-praeses en Assessor Bar als dubbelfunctie

Waar de rol van vice-praeses precies bij mij paste, was Assessor bar een ander verhaal. Deze functie heeft mij uitgedaagd op alle gebieden. Ik werd enorm met mijn neus op mijn tekortkomingen gedrukt. Nergens is een creatieve chaoot minder op haar plek dan bij het runnen van een bedrijf. Niet alleen deze functie zelf maar ook het combineren van de verantwoordelijkheden van beide functies bleek zwaar. Voor mij betekende dit een lastige opstartperiode waarbij ik uit beide functies niet het maximale kon halen. Pas sinds een maand merk ik dat ik over de nodige (praktische) kennis beschik om 't Vat te leiden.

Persoonlijk

Nu ik de eerste paar maanden deze functies heb bekleed moet ik eerlijk toegeven dat ik geen idee had waar ik aan begon. Soms heb ik dan ook het gevoel alsof ik al eeuwen MFVR bestuur ben en op andere momenten besef ik me hoeveel ik nog niet kan en nog niet weet. De meeste groei zit in mijn plaats in het 51ste bestuur en mijn bestuursgenoten. Gek genoeg kunnen de mensen met wie je dag in dag uit opgescheept zit af en toe toch als vreemden voelen. Ik voel hoe we steeds bekender met elkaar worden. Dan ontdek je iets nieuws over elkaar en kom je toch nog wat nader te staan.

Achter de schermen de groep observeren, plannen schrijven en nieuwe contacten leggen met verschillende verenigingen of partijen blijven de dingen waar ik enorm veel energie uithaal. Verder ben ik enorm trots op de nieuwe barcommissie die ik samen met het management heb neergezet.