Commissaris onderwijs interne

Verslag Commissaris Onderwijs Interne – David de Jong

Ik zal in dit persoonlijk verslag een update geven over de vorderingen van het beleid, een aantal lopende zaken, een korte update geven over de commissies die ik begeleid en wat ik in de toekomst wil gaan doen.

Vorderingen beleid

De evaluatieformulieren zijn dit jaar voor de gehele bachelor aangepast van een zogenaamde sandwich structuur, naar een tops-tips model. De suggesties die de JVT heeft kunnen zij hier ook in kwijt. Tijdens een CCO heb ik geopperd vanaf dat moment bij te houden welke onderwijsdelen wellicht beter kunnen worden omgezet in een e-module, zodat de themacoördinatoren dit terug kunnen koppelen naar de docenten. Dit om te zorgen dat er meer elektronische zelfstudieopdrachten in de bachelor komen.  Bij e-modules zijn er meer mogelijkheden, zoals geluidsfragmenten, hogere resolutie afbeeldingen en filmpjes. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe master, zie je dat studenten de e-modules waarderen.

Ik ben daarnaast bezig met het schrijven van richtlijnen voor responsiebijeenkomsten in samenwerking met mw. Akkermans (Onderwijs Adviseur), echter krijgen we vanuit de thema-coördinatoren gemengde reacties op. Ik ben zelf van mening dat een responsiebijeenkomst hét moment is om vragen te stellen, en er moet alle ruimte voor zijn. Echter wordt dit vaak gecombineerd gegeven met integratiecolleges, wat het vragen stel uurtje kan verkleinen.

Een terugkerend probleem in de bachelor is de opkomst van studenten bij vaardigheidsonderwijs. Zo zijn momenten direct na colleges vaak druk, en zijn de zalen leeg op een vrijdag middag. Niet alleen studenten vinden het vervelend dat ze óf in een druk lokaal óf in een bijna leeg lokaal zitten, maar ook docenten ervaren het als vervelend. Daarnaast kunnen er gemakkelijk fouten worden gemaakt bij verplichte VO’s. Vanuit het OSC is er een programma gepresenteerd wat een aantal zaken hiermee tracht op te lossen. Het programma, Academy Attendence, is een applicatie waar docenten lessen kunnen openen en studenten kunnen inchecken aan de hand van een unieke code (per les!). Ook wordt er rekening gehouden met de locatie, dus kan je thuis niet inchecken. Er wordt hard aan gewerkt om dit waterdicht en fraude-proof te maken. Docenten kunnen zien wat de opkomst is, wie er niet zijn en studenten kunnen aan het einde hun mening geven over de les. In het begin zal het voor verplichte lessen zijn, maar afhankelijk van de evaluatie mogelijk ook niet-verplicht onderwijs. Ook kan de docent bij onprofessioneel gedrag zien welke student dit is én hierop actie ondernemen. Bij fraude van het systeem hangen dezelfde consequenties als bij normaal verplicht onderwijs. Al met al kijk ik erg uit naar implementatie van dit nieuwe systeem, wat begin komend kalenderjaar zou moeten zijn. Ik ben blij dat er eindelijk iets aan gedaan gaat worden.

Lopende zaken

Het reorganisatieplan van de medische bibliotheek is in werking gezet. Dit plan houdt in het kort in dat het uitlenen van boeken op papier grotendeels gaat verdwijnen, behalve de verplichte boeken én de 80% meest uitgeleende boeken van de complete selectie. Zoveel mogelijk boeken worden digitaal aangeleverd. Dit is ongeveer terug te brengen op zo’n 100 boeken die uitgeleend zullen worden. Het voor meerdere dagen uitlenen verdwijnt ook volledig. De balie verdwijnt, net zoals de kantoren in de hoek van het onderwijscentrum. Hier wordt een ruimte met zo’n 60 stilteplekken van gemaakt, en stilteruimtes zijn iets waar we al jaren om vragen. Het plan is nu goedgekeurd, en is in werking gezet. Wat er precies met de boekenkast gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Commissies

Dit jaar begeleid ik de EJC, Studoco en de jaarvertegenwoordigingen van jaar 1, 2 en 3. De jaarvertegenwoordigingen lopen allemaal erg soepel: er zijn weinig problemen in de bachelor die acuut opgelost moeten worden. De evaluaties vind ik van hoge kwaliteit en ook tijdens de thema-evaluaties weren de studenten zich sterk. Er wordt extra aandacht gegeven aan het omzetten van huidige vormen van onderwijs naar e-modules. JVT-3 heeft de volledige minor kunnen evalueren, wat de opleiding als heel fijn benoemd heeft. De studiegroep vertegenwoordigers zijn nagenoeg in alle 3 de jaarlagen compleet.

De EJC en de Studoco lopen erg goed.

Toekomst

Ik wil graag de komende maanden vaker bij vergaderingen van commissies zijn, deze mis ik naar mijn mening nu nog te vaak. Daarnaast wil ik me ook graag focussen op het afmaken van de richtlijnen van de responsiebijeenkomsten én kijken naar de opkomsten van docenten tijdens thema-evaluaties.

Persoonlijk verslag

Ik heb afgelopen 3 maanden veel geleerd, maar vond het soms lastig om de balans te vinden tussen onderwijs taken, en die van het bestuur. Ik heb dit nu een stuk beter door. Ik haal veel voldoening uit de MFVR activiteiten. De groep is erg gezellig en kijk uit naar de maanden die we nog te gaan hebben.