Commissaris onderwijs externe

Persoonlijk verslag Commissaris onderwijs externe - Kirsten

Beste lezer,

Op de december ALV zal ik voor het eerst verslag doen als de Commissaris onderwijs externe van het 51ste bestuur der MFVR. Ik zou u natuurlijk graag alles wat ik heb gedaan op dat moment vertellen, maar dat zou teveel tijd innemen. Met dit persoonlijk verslag wil ik graag wat onderwerpen nader belichten en onderwerpen aan bod laten komen die niet in mijn ALV verslag staan.

Nieuwe master

Op 4 september 2017 begon het eerste instroommoment van het nieuwe mastercurriculum. 42 studenten stroomden op dit moment in. Bij de nieuwe master is er geen groot onderwijsblok meer alvorens er aan de coschappen wordt begonnen, maar is het onderwijsblok is opgedeeld in kleine stukken, waarna aansluitend het coschap plaatsvindt. In de eerste week van het onderwijs van inwendige geneeskunde is aan elke student een email gestuurd vanuit de Mastercoördinator (Fop van Kooten), een Kwaliteitszorgmedewerkster (Jolanda Gerard) en mij om te vragen of er uit iedere cogroep een student zich wilde aanmelden om Cogroep vertegenwoordiger (CGV’er) te worden. Het werven van deze CGV’ers verliep goed. Er zijn nu drie evaluatiemomenten geweest namelijk de ‘Vinger aan de Pols’-sessie van instroommoment 1 en 2 en de Thema-evaluatie van instroommoment 1.

Over het algemeen zijn de studenten zeer tevreden over het onderwijs in de nieuwe master. Ze vinden het ‘flipped classroom’ concept erg motiverend en activerend. Er zijn een aantal punten die zeker verbeterd kunnen worden. Ten eerste is er tussen docenten veel verschil in invulling van de Interactieve werkcolleges (IWC’s). Sommige docenten zien dit namelijk meer als een vragenuurtje, andere docenten als een herhaling van de voorbereiding, terwijl dit echt is bedoeld om verdieping van de stof aan te bieden. Ten tweede waren de IWC’s aan het begin strak op elkaar gepland, waardoor het bijna onmogelijk was om ze allemaal even goed voor te bereiden. Dit is meteen aangepast, door het meer te verspreiden door de week heen. Verder worden de IWC’s soms in lokalen gepland die te krap zijn voor het aantal studenten. Door middel van een groep op WhatsApp heb ik laagdrempelig contact met de CGV’ers, waardoor ik dit soort kleine dingen snel kan doorspelen aan de faculteit en hier rekening mee kan worden gehouden.

Bij de evaluatie van de nieuwe master heb ik een nauwe samenwerking met de leden van de Co-Raad. Gerson van Moolenbroek en Vera Rutten zitten de ‘Vinger aan de Pols’-sessies en thema-evaluaties van respectievelijk instroommoment 1 en 2 voor. Hierbij hebben we intensief contact. Mijn rol in deze evaluaties is de longitudinale betrokkenheid. Ik ben de enige student die ziet wat er daadwerkelijk gebeurd met de feedback die gegeven is in een vorig instroommoment.

Klinisch Excellentie Traject

Het project Dedicated Schakeljaar is opgericht vanuit de overheid om ervoor te zorgen dat er een verkorting plaatsvindt van de vervolgopleiding, door het masteronderzoek, het keuzecoschap en het oudste coschap op één afdeling te doen. Hierdoor zouden er kunnen worden bespaard in kosten. Dit project is nu afgelopen en moet nu door de opleidingen zelf worden opgepakt. Nu is het probleem dat er vanuit de opleiding niemand verantwoordelijk was gesteld om dit project op te pakken, waardoor er onduidelijk was of dit project dit jaar nog wel door zou gaan en hoe de aanmeldingen zouden verlopen. Ik ben hier achteraan gegaan en ik heb de opleiding erop geattendeerd hoe belangrijk dit project kan zijn voor studenten. Er is uiteindelijk besloten om het Klinisch Excellentie Traject door te zetten. Hier is op 28 november een voorlichtingsbijeenkomst voor georganiseerd. Er is ook een mailadres, waar men terecht kan voor vragen: klinisch.excellentietraject@erasmusmc.nl.

Voor nu is dit dus even opgelost, maar ik wil graag voorkomen dat een dergelijke situatie zich volgend jaar weer voordoet. Komende periode wil ik er dus voor zorgen dat dit punt vaker op de agenda komt te staan bij diverse vergaderingen, zodat er een plan wordt gemaakt om dit volgend jaar beter aan te pakken.

Beroepsoriëntatie

Bij het LMSO (Landelijk Medisch Studenten Overleg) hebben we vaak gesproken over de stijgende hoeveelheid basisartsen, die willen doorstromen in diverse specialismen, waar niet persé vraag naar is. Waar er bij de Plastische Chirurgie 8 tot 9 artsen één opleidingsplek willen, is er een tekort aan artsen bij de Sociale Geneeskunde. Het trok me erg om me te verdiepen in hoe dit precies komt, daarom heb ik bijvoorbeeld ook op het NVMO congres (Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs) een aantal workshops gevolgd met als onderwerp beroeps- of loopbaanoriëntatie. Naar aanleiding van deze prikkelende workshops heb ik, in samenwerking met verschillende mensen van de faculteit, dit onderwerp aangedragen bij verschillende overleggen. Hierdoor is er een werkgroep beroepsoriëntatie opgericht.  

Ik ben blij met deze vordering en ik kijk er naar uit om me de komende tijd meer hiermee bezig te houden. Ik ben van plan om in samenwerking met iemand van de faculteit een overzicht te maken over wat er binnen het Erasmus MC wordt aangeboden aan intra- en extracurriculaire activiteiten met betrekking tot loopbaanoriëntatie en aan de hand daarvan te kijken waar we op korte termijn vooruitgang kunnen boeken.

MORE

De eerste twee MORE (Medische OnderwijsRaad Erasmus MC) vergaderingen zijn geweest op 17 oktober en 21 november. We hebben hier interessante presentaties gehad over; Studievoorschotmiddelen, Hoe de nieuwe master ‘Erasmusarts2020’ bevalt en over de werkzaamheden van de Examencommissie. Ook hebben we gediscussieerd over onderwerpen die als verbeterpunten werden aangedragen bij de visitatie, zoals communicatie en studielast. Lijkt het je leuk om meer op de hoogte te zijn van de lopende zaken binnen het onderwijs? Of mee te discussiëren over diverse onderwerpen? Sluit dan vooral een keer aan bij de MORE! De volgende MORE zal plaatsvinden op 16 januari.

Retraîte

Samen met de student-assessoren, decanen en andere leden van de Raad van Bestuur van de verschillende Universitair Medisch Centra ben ik naar Nijmegen gegaan. Ik was de afgevaardigde vanuit Rotterdam, omdat Rotterdam geen officiële studentassessor heeft. Dit hele gezelschap komt eens per jaar zo bij elkaar om met elkaar te brainstormen over een onderwerp waar de UMC’s landelijk op moeten gaan inspelen. Dit jaar was het onderwerp: ‘wat is er nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van data voor zowel zorg als onderzoek?’. De studenten waren hier jammer genoeg niet zo goed van op de hoogte als de andere aanwezigen, waardoor wij helaas niet veel input hebben kunnen geven. Verder hebben we in Nijmegen uitgebreid gedineerd, waarbij ik veel interessante gesprekken heb gehad met onder andere onze decaan, professor van Leeuwen.

Persoonlijk

Ik begin me steeds beter op mijn plek te voelen op afdeling onderwijs. Ondanks een intensieve overdracht en uitgebreide voorbereiding voor elke vergadering, was het lastig om overal van op de hoogte te zijn en te begrijpen waar de discussies tijdens sommige vergadering precies over ging. Echter merk ik nu steeds meer dat ik niet alleen toehoorder ben van een discussie, maar dat ik ook daadwerkelijk mijn bijdrage kan leveren. Buiten mijn functiespecifieke taken, haal ik veel energie uit de algemene bestuurstaken. Ik kijk ook ontzettend uit naar de activiteiten die de komende tijd op het programma staan.

Wil je meer weten over wat ik heb gedaan de afgelopen periode, of wat ik ga doen de komende tijd? Loop gerust bij me langs in de bestuurskamer!


Liefs,

Kirsten

h.t. Commissaris onderwijs externe