Assessor interne

Persoonlijk verslag Assessor interne december-ALV

Beleid

De afgelopen tijd ben ik druk bezig geweest met het groeien in mijn functie. Allereest was het voor mij van belang om de Adobe vormgeefprogramma’s onder de knie te krijgen. Door veel hulp van mijn voorgangers en een hoop online cursussen kan ik er inmiddels goed mee overweg en heb ik zelf mevrouw Van Leeuwen en mevrouw Van Ette van advies kunnen voorzien toen zij de programma’s nodig hadden voor hun eigen projecten.

Als assessor interne had ik in september al een groot piekmoment in de vorm de commissiemarkt. Net als mijn voorganger mevrouw Welten heb ik meerder actieve MFVR leden benaderd om op de commissiemarkt als MFVR vertegenwoordiger in te zetten en op aanraden van haar hebben wij de commissiemarkt ingekort naar 3 uur, wat erg goed bevallen is. In totaal waren er 209 aanmeldingen en 141 plaatsen. Wij hadden wat minder plekken voor commissies in september dan vorig jaar, omdat JVT-2 en JVT-3 al voor de zomervakantie gevormd waren. Helaas betekende dit dan ook dat wij een groot aantal leden teleur hebben moeten stellen, ook al is het fijn om te zien dat het animo voor een commissie nog steeds hoog is. Om enthousiaste leden die wij helaas moesten afwijzen toch nog betrokken te houden bij de MFVR is dat iets wat ik met name probeerde te benadrukken bij het afwijsgesprek. Het niet in een commissie zitten betekent immers niet dat je niet aan veel activiteiten mee kan doen en mensen kan leren kennen binnen de MFVR.

Wij hebben met het 51ste bestuur dit jaar de Cultuurcommissie geïntroduceerd met het doel een bredere ontwikkeling van de studenten binnen het Erasmus MC te faciliteren als faculteitsvereniging. Samen met de Qualita Qua van deze commissie, de heer Van der Wel en de voorzitter hebben wij een brainstormsessie gehad over de invulling van deze commissie. Vervolgens heeft de commissie met elkaar een visie geschreven voor de cultuurcommissie dit jaar. Ik kijk erg uit naar de activiteiten die deze commissie neer gaat zetten en heb er het volste vertrouwen in dat de commissieleden hier een goede basis voor hebben gelegd.

Een groot beleidspunt voor ons dit jaar is de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging. Om dit ook door te geven aan onze leden hebben wij bij de BEEST-, Bar-, Rotterdam-, en Sportcommissie verplicht gesteld om maatschappelijke betrokkenheid in minstens één van hun activiteiten te verwerken. De Qualita Qua’s van deze commissies zien er allen op toe dat dit gebeurd en tot nu toe zijn er al veel goede ideeën uit de commissies voortgekomen. Bij de Sportcommissie is de maatschappelijk betrokkenheid al grotendeels gerealiseerd. Zij zullen aankomend jaar weer meewerken aan de organisatie van de ErasmusMC Trappenloop.

Om de inspraak van leden te stimuleren en een beter beeld te krijgen van de behoeftes van onze leden gaan wij een enquête rondsturen. Samen met de heer Jaspers heb ik gebrainstormd over de onderwerpen die wij aan bod willen laten komen. Ons streven is om deze enquête eind januari (week 5) rond te sturen. Mede door deze enquête willen wij de visie voor de vele promotiekanalen van de MFVR verduidelijken. Wij willen erachter komen wat de beste strategie is om onze activiteiten te promoten.

Om mee te gaan met de populariteit van de diverse social media heb ik een Instagramaccount aangemaakt voor de MFVR. Op dit moment heeft deze pagina 255 volgers en krijgt een foto gemiddeld 70 likes. Daarnaast voeg ik regelmatig iets toe aan het verhaal van de MFVR, dit is een foto of filmpje die 24 uur te zien is. Dit helpt om sfeerimpressie te geven van een activiteit. Het is mij tot nu toe onduidelijk of deze ‘verhalen’ ook echt de populariteit van een activiteit verhogen. Ik hoop hier meer duidelijkheid over te verkrijgen door de geplande ledenenquête.


Persoonlijk verslag

Met mij persoonlijk gaat het goed.  Ik haal veel energie uit de afwisseling van mijn functie en mijn neventaak als partner van de heer Van der Wel bij de sponsorgesprekken. Ik vind het contact met de leden erg leuk en het doet mij goed om te zien dat mensen graag in ’t Vat langskomen. Ook is het aan mij bureau vaak druk met leden voor promotie. Ik vind dit altijd erg gezellig, maar merk ook aan mezelf dat ik deze momenten het beste in kan plannen, omdat ik dan de tijd ervoor neem en er ook meer van kan genieten. Bovendien is de sfeer in de bestuurskamer in het algemeen gezellig. Binnen mijn bestuur voel ik mijzelf op mijn plek en worden de onderlinge banden steeds sterker.

Ook met de commissies die ik begeleid gaat het goed. De Almanakcommissie is aan het brainstormen over het thema en de Eerstejaarscommissie is druk op zoek naar een nieuwe locatie voor het eerstejaarsweekend. De Rotterdamcommissie heeft al een succesvolle eerste activiteit neergezet in de vorm van de kroegentocht en heeft op dit moment al bijna alles rond voor de tweede activiteit in februari.  De MFVR Carrièreweekcommissie 2016-2017 heeft net de carrièreweek achter de rug. Dit was een drukke en zware week voor zowel de commissie als het bestuur, maar naar mijn idee kunnen we terugkijken op geslaagde evenementen. Het animo was voor sommige activiteiten helaas lager dan verwacht door onderlinge concurrentie van activiteiten, maar wij zien dit als leerpunten voor volgend jaar. De MFVR Carrièreweekcommissie 2017-2018 heeft tijdens deze week ook aan meerdere activiteiten deelgenomen en kan zo veel inspiratie opdoen uit deze week. Zij zijn kritisch naar de huidige vorm van de carrièweek en zullen op zoek gaan naar een vernieuwde invulling van het concept. 


Komende periode

De komende periode ga ik mij bezig houden met onder andere de f.t. promotie campagne. Samen met mevrouw Van Leeuwen zal ik na gaan denken over het promotie concept. Het promotieplan is inmiddels opgesteld. Medio februari zal de eerste f.t. infoborrel plaatsvinden. Het voelt vreemd om nu al over onze opvolging na te denken, aangezien we zelf nog maar net gewend zijn aan ons bestuursleven. Desondanks vind ik het starten van dit grote project een fijne afwisseling.

Op 26 en 27 januari zal in 2018 het commissieweekend plaatsvinden. De locatie blijft nog even geheim maar het belooft weer een gezellig weekend te worden. Ten slotte ga ik in de komende 1,5 maand een reeks voorzittersgesprekjes voeren.