Co-Raad

De Co-Raad Rotterdam zet zich in voor de belangen van de coassistenten van het Erasmus MC. Op het gebied van onderwijs houden wij ons bezig met het evalueren en optimaliseren van de coschappen. Om dit te kunnen realiseren hebben we op verschillende niveaus overleg, zowel met de coassistenten zelf (IMS, co-lunches) als met onderwijsorganen (discipline- en affiliatiecoördinatoren, het DCO, het ODC, de werkgroep MORE, de werkgroep OER, etc.).

Om de coschappen meer kleur te geven, verzorgen wij een aantal keer per jaar speciaal voor coassistenten bedoelde activiteiten: CCA's en co-borrels. Deze activiteiten zijn niet alleen bedoeld ter ontspanning, maar bieden natuurlijk ook de mogelijkheid tot het delen van ervaringen en het bijhouden/vergroten van je netwerk.

Met al deze activiteiten proberen we voor alle coassistenten een aangename, leerzame en succesvolle periode van coschappen te verzorgen.

Liefs,

De Co-Raad

da926193-4c5a-4de7-af74-2e94715c3313.jpg
Co-raad

Co-Raad

Flores Weverling (2013) -
Kelly Storm (2013) -
Eva van Ette (2015) -
Merel Stegenga (2013) -
Lilli Ziegler (2013) -
Sytze Elsman (2014) -
Robin Govers (2014) -
Carline Groenland (2014) -
Felix Nieuwenhuizen (2013) -
Vera Rutten (2014) -
Max van Bavel (2016) q.q.
Roan Kasanmonadi (2013) -
Fleur Stuit (2016) q.q.
Wout Krijgsveld (2013) -

Voor oud Co-Raad leden zie: Commissie archief