Inspraak

Onderwijs inspraak binnen het Erasmus MC

Beste studenten,

Binnen het Erasmus MC hebben studenten vele mogelijkheden tot inspraak op het gebied van onderwijs. Dit wordt ookwel de kwaliteitszorg genoemd. Wij krijgen bijvoorbeeld de kans om colleges, docenten, ZO’s en VO’s te evalueren met de themacoördinatoren of disciplinecoördinatoren. Ook zijn er studenten die direct contact hebben met het Onderwijs Service Centrum (OSC, tot voor kort DCO genaamd), het Opleidingsinstituut Geneeskunde, de opleidingsdirecteur of zelfs de decaan.

De hele organisatie binnen het onderwijs is best ingewikkeld en vaak een warboel om te begrijpen voor een student die hier niet direct bij betrokken is. Wij nemen je daarom graag even mee in de wereld van onderwijsinspraak om wat meer duidelijkheid te scheppen. Zo kun je lezen wat er gebeurt als je een probleem aankaart bij jouw Jaarvertegenwoordiging en wat voor andere vormen van inspraak er nog meer zijn. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de structuur van de organisatie van onderwijsinspraak. Voor verdere vragen en opmerkingen over de onderwijsinspraak kan je altijd terecht bij jouw JVT en in de bestuurskamer of kun je mailen naar onderwijs@mfvr.nl.

Liefs,

Joshua Lieuw On & Fleur Stuit

Jaarvertegenwoordigingen (JVT's)

Elk jaar heeft zijn eigen JVT die bestaat uit studenten. Zij is hét aanspreekpunt voor onderwijs gerelateerde problemen. De JVT is er om problemen te signaleren en samen met de Commissarissen onderwijs een oplossing te zoeken. Daarnaast evalueert zij het onderwijs en gaat hierover in overleg met de themacoördinatoren.

Studentenraad

De Studentenraad bestaat uit acht studenten (Geneeskunde en BMG) die inspraak hebben op het niveau van de decaan. Zij controleren het beleid dat de decaan wil invoeren. Voorbeelden hiervan zijn de doelstellingen van de Raad van Bestuur en de Onderwijs en Examenregeling (OER). In de OER staan de verplichtingen van zowel de docenten als de studenten. 

Opleidingscommissie

In deze commissie zitten studenten én docenten die controleren of afspraken gemaakt in de Onderwijs en Examenregeling (OER) worden nageleefd. Daarnaast toetsen zij constant de kwaliteit van de opleiding. 


Klankbord

Tijdens de klankbordvergaderingen kunnen JVT’s problemen aankaarten met betrekking tot de faciliteiten op de faculteit. Hier zijn in het verleden zaken ter sprake gekomen zoals de kosten van het printen, fietsenstallingen en de openingstijden van de medische bibliotheek. Deze spraken worden besproken met het OSC.


Commissaris onderwijs externe

De Commissaris onderwijs externe richt zich op het onderwijs van de master en het beleid binnen de opleiding en landelijke ontwikkelingen. Ze denkt daarom komend jaar actief mee over het beloop van de nieuwe master. Ook de commissaris onderwijs externe neemt plaats in onderwijsvergaderingen.

Commissaris onderwijs interne

Het MFVR-bestuurslid dat zich voornamelijk richt op het onderwijs van de bachelor. Hij evalueert samen met de JVT’s van jaar één tot en met drie de thema’s en houdt contact met docenten en het OSC. Daarnaast neemt zij deel aan onderwijsvergaderingen van de faculteit en vertegenwoordigt hierin de medische student. .

MFVR_zietfotografie-24.jpg
Saskia Klinkenberg, Joost Jan Pannebakker


Wat kan studenteninspraak voor jou betekenen?

Fictieve casus

Stap 1 Je merkt een probleem op.
Een voorbeeld: Door ziekte heb je een college gemist. Twee weken later en die HC’s staan nog steeds niet op BlackBoard (BB). Het tentamen is echter al over een week!

Stap 2 Je stelt jouw jaarvertegenwoordiging op de hoogte van het probleem.
Je stuurt hiervoor een mailtje naar de JVT om ze over het probleem in te lichten.  ( jvt1@mfvr.nljvt2@mfvr.nljvt3@mfvr.nljvt4@mfvr.nl)

Stap 3 De JVT weet wie aangesproken kan worden voor het probleem.
De JVT mailt de docent met de vraag de sheets te plaatsen. Na enkele dagen wachten is er nog geen reactie geweest. De JVT besluit de themacoördinator erop aan te spreken. Deze belooft de docent erop aan te spreken.

Stap 4 Tijdens een thema evaluatie spreken de JVT’s met: themacoördinatoren en docenten.
Op de thema evaluatie brengt de JVT het probleem weer ter sprake. Het gebeurt immers vrij frequent dat docenten hun sheets niet posten. De docenten merken op dat zij er niet toe verplicht zijn.

Stap 5 Commissarissen Onderwijs horen van een thema overstijgend probleem en brengen dit ter sprake op de MORE.
De JVT vindt dat het posten van de colleges wel verplicht moet worden. Samen met de Commissarissen onderwijs besluiten zij dit idee ter sprake te brengen tijdens de MORE bijeenkomst.

Stap 6 Via de MORE komt het probleem terecht bij de juiste mensen op de universiteit. 
Tijdens de MORE wordt het idee opgepakt door de Studentenraad. De Studentenraad en de Commissarissen onderwijs besluiten het idee samen mee te nemen naar de werkgroep van de nieuwe Onderwijs en Examenregeling. Als dit idee daadwerkelijk opgenomen wordt in de OER zal de Opleidingscommissie gaan controleren of de docenten zich ook echt aan deze regel houden.

Voor verdere vragen en opmerkingen over de onderwijsinspraak kan je altijd terecht bij jouw JVT en de bestuurskamer, of mail naar onderwijs@mfvr.nl.

De MORE

Wat is de MORE?

De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC is een zeswekelijkse vergadering waarin alle studentgroeperingen op de geneeskundeopleiding bijeenkomen, die zich bezighouden met het onderwijs. Elke student is welkom om een MORE bij te wonen.

Alle JVT's, de Studentenraad, Opleidingscommissie, de Co-raad, ReMedI, IFMSA, Stola, sv Avicenna, werkgroep Diversiteit en inclusie, De Geneeskundestudent, de Universiteitsraad en de MFVR zijn vertegenwoordigd in de vergadering. De Commissaris onderwijs externe is voorzitter van de MORE.

Bij een MORE wordt er gediscussieerd over onderwijszaken, worden soms besluiten genomen en worden lopende zaken per studentgroepering (gremium) met elkaar gedeeld. Daarnaast wordt er door de Commissarissen onderwijs en soms door een gastspreker informatie gedeeld, dus kom gerust een keer langs en laat je informeren!

more.jpg
Verschillende Gremia