Medische Faculteits Vereniging Rotterdam

Het Erasmus Journal of Medicine (EJM) is het faculteitsblad van het Erasmus MC. Onze redactie bestaat uit een dynamisch team van studenten en stafleden.

Het doel van EJM is het bevorderen en publiceren van wetenschappelijke artikelen  door medische studenten. De studenten krijgen zo de mogelijkheid om in een vroeg stadium van hun carrière betrokken te zijn bij het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek.  

Het Erasmus MC dient als een matrix voor aspirerende en succesvolle academici, met een continu aan wetenschappelijk onderzoek. Het EJM biedt hierbij de studenten een unieke kans om hun onderzoek te publiceren en te delen met medestudenten en medewerkers van het Erasmus MC. 

Het review proces van een ingediend artikel wordt begeleid door een student-editor en een staff-editor uit de Editorial Board. Ieder artikel wordt vervolgens gereviewed door een student- en een staff-reviewer uit de External Board of Reviewers.

Artikelen moeten worden ingediend als volledige, originele artikelen. Daarnaast accepteren we  extended abstracts (een uitgebreide abstract met bijvoorbeeld een figuur of tabel). Ook ontvangen we graag reviews, case reports, klinische beelden en quizzen.

Het tijdschrift wordt elke 6 maanden gepubliceerd en verspreid over de faculteit. Alle onderzoeksbegeleiders en de decaan ontvangen tevens iedere editie. Tot slot wordt een digitale versie van de meest recente edities op de website gepubliceerd.

Vacatures

  • Geplaatst op 19 jun. 2019
  • Huisartsenposten Rijnmond

Huisartsenposten Rijnmond zoekt basisartsen

  • Geplaatst op 24 mei 2018
  • CEANconsulting

Junior Consultant

Ontdek MFVR