Skireiscommissie

Skireiscommissie 2017-2018

Skireiscommissie 2017 - 2018

Maud Veen (2016) Voorzitter
Yoklan Mulder (2016) Vicevoorzitter
Maximiliaan Notenboom (2017) Secretaris & Commissaris PR
Susan Strasters (2017) Penningmeester & Commissaris Goodiebags
Jop Wagemans (2017) Commissaris PR
Flor Romijn (2017) Commissaris Programma
Ilonka Dekker (2017) Commissaris Programma
Bob Hessels (2017) Commissaris Goodiebags
Marleen van Leeuwen (2015) q.q.

Voor vorige skicommissies zie: Commissie archief