Liftcommissie

Liftcommissie 2017-2018


Liftcommissie 2017 - 2018

Tina Meijering (2015) Voorzitter
Sophie van der Donk (2016) Vicevoorzitter
Julia Strikwerda (2017) Secretaris
Thomas Herberts (2017) Penningmeester
Niels Guchelaar (2017) Commissaris activiteiten
Jessie Bennenbroek (2015) Commissaris locatie
Hella van der Wal (2016) Commissaris PR
Stijn de Reus (2016) Commissaris PR
Karel van der Wel (2014) q.q.

Voor vorige Liftcommissies zie: Commissie archief