Kascontrolecommissie

De kascontrole commissie bestaat uit oud-bestuursleden en oud-quaestoren die de h.t. Quaestor controleren in de boekhouding. 

Kascontrolecommissie 2017 - 2018

Eveline de Haan (2014) -
Eveline Scheerders (2013) -
Andries van Vliet (2013) -
Gijs Boerema (2012) Voorzitter

Voor vorige kasco's zie: Commissie archief