Jaarvertegenwoordiging 1

JVT-1 2017-2018


Bij de jaarvertegenwoordiging zorg je ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk is. Naast dat je het aanspreekpunt bent voor je jaar als ze met problemen zitten evalueer je ook de colleges samen met een groep enthousiaste medestudenten. Vervolgens ga je bij thema-evaluaties in gesprek met de docenten waar je dat thema college van hebt gehad over het onderwijs. 


Na een jaar jaarvertegenwoordiging heb je heel veel ervaring opgedaan. Zo heb je veel contact met docenten, ouderejaars en natuurlijk de studenten van je eigen jaar. Dit jaar zijn we zelfs een weekend naar een onderwijscongres in Groningen geweest met verschillende Geneeskundefaculteiten. En natuurlijk niet te vergeten: de legendarische JVT-activiteit.


Groetjes,


JVT-1

JVT-1_foto.jpeg
Jaarvertegenwoordiging 1 2017 - 2018

JVT-1 2017 - 2018

Bob Krijgsman (2016) Voorzitter
Eva Jaspers (2017) Vicevoorzitter
Lisa Le Kluse (2017) Secretaris interne
Dorien Vonk (2017) Secretaris externe
Emma Arman (2017) Commissaris PR & Social Media
Thomas Pereira Horta (2017) Commissaris JVT-activiteit & Klankbord
Anne Alkemade (2017) Commissaris JVT-activiteit & Klankbord
Sophia de Winter (2017) Commissaris SGV
David de Jong (2014) q.q.

Voor vorige Jaarvertegenwoordigingen zie: Commissie archief