Co-Raad

De Co-Raad Rotterdam zet zich in voor de belangen van de co-assistent. Op het gebied van onderwijs houden wij ons bezig met het evalueren en optimaliseren van de coschappen en alles wat daarmee te maken heeft. Om dit te bereiken hebben we op verschillende niveaus overleg, zowel met de coassistenten (LOCA, co-lunches) als met hogere organen zoals de discipline coördinatoren, de werkgroep coschappen en de werkgroep van het dedicated schakeljaar.
Om de coschappen meer kleur te geven, verzorgen wij paar keer jaar Co-Activiteiten (Co-borrels en Co-Cursus-Avond). Tevens is dit niet alleen bedoeld voor ontspanning maar ook voor netwerk vergroting en om ervaringen te kunnen delen.

Met al deze bezigheden proberen we voor alle coassistenten een betere en aangename coschappentijd te verzorgen.

Liefs,

De Co-Raad

Co-Raad.jpg

Co-Raad

Sanne Hagemans (2011) Voorzitter
Job van Steenkiste (2012) Algemeen lid
Inge Baijens (2012) Secretaris
Mana Saffari (2010) Algemeen lid
Babette Verkouteren (2011) Algemeen lid
Tim Wesdorp (2011) Vicevoorzitter
Koen Vincenten (2010) Penningmeester
Pim van Klij (2010) Algemeen lid
Romy Goncalves (2010) Algemeen lid
Ruben Mijnster (2014) q.q.
Bo van den Berg (2013) q.q.

Voor oud Co-Raad leden zie: Commissie archief