Workshop: Medisch Leiderschap

Workshop: Medisch Leiderschap


Misschien heb je het al in de wandelgangen voorbij horen komen, het is namelijk
inmiddels een hot topic, maar wat houdt het precies in?
Medisch leiderschap is verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels
jezelf, anderen en de maatschappij. De competentieleiderschap kan breed toegepast
worden in de medische praktijk. Voor de ene arts komt dit neer op leiderschap in het
klinische werk, de ander focust op persoonlijk leiderschap. Leiderschap kan ook gaan
over het aansturen van teams of zelfs zorgorganisaties. Medisch leiderschap begint bij
jezelf, daarom zal deze workshop hierop ingrijpen. Wanneer je jouw kwaliteiten
duidelijk hebt, kan je deze optimaal inzetten tijdens je werk als arts. Hierbij is er ook
aandacht voor valkuilen, verbeterpunten en het stellen van persoonlijke doelen. Wil jij
meer inzicht in medisch leiderschap en in je persoonlijke competenties? We gaan graag
samen op creatieve wijze met je aan de slag. 
Wil jij als toekomstig arts de beste versie van jezelf zijn? Je persoonlijke competenties
maximaal inzetten? Ben jij benieuwd hoe je deze tools in jouw voordeel kan laten
werken? Kom dan ook naar de Co-Avond en schrijf je in voor deze workshop!