Aanwezige Specialismen

Aanwezige Specialismen

De netwerkborrel tijdens de Co-Avond biedt laagdrempelig de mogelijkheid om kennis te maken met specialisten uit zeer uiteenlopende vakgebieden. Dit is dan ook de uitgelezen kans om meer te weten gekomen over de vakgebieden waar jouw interesse ligt of om je interesse te verbreden door eens een praatje te maken met een specialisme waar je nog weinig van weet. De volgende specialismen zullen deze avond vertegenwoordigd zijn:

Interne geneeskunde - Cardiologie - Maag-, darm-, leverziekten - Longgeneeskunde - Hematologie - Chirurgie - Kaakchirurgie - Plastische chirurgie - Transplantatie chirurgie - Orthopedie - Gynaecologie - Kindergeneeskunde - Jeugdarts - Kinder- en - jeugdpsychiatrie - Neurologie - Anesthesie - Spoedeisende Hulp - Militaire geneeskunde - Huisartsgeneeskunde - Ouderengeneeskunde - Bedrijfsgeneeskunde - Verzekeringsgeneeskunde - Revalidatiegeneeskunde