Bemonsteraar teststraat / thuistesten Rode Kruis

Bemonsteraar teststraat / thuistesten Rode Kruis

 • Geplaatst op 14 jul. 2020
 • Masterstudenten
 • Tijdelijk dienstverband

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door
het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan veertienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en helpen we
mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties. Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het Rode Kruis speelt tijdens de COVID-19 crisis een belangrijke ondersteunende rol in de zorg. Zo ondersteunt het Rode Kruis de GGD bij uitvoeren van testen in de teststraat. Hiervoor zijn per 15 juni op zoek naar een:

Bemonsteraar teststraat / thuistesten

Plaats in de organisatie
Als bemonsteraar werk je samen met een aantal collega’s vanuit het Rode Kruis en diverse medewerkers van GGD, zoals artsen en administratieve krachten. Je wordt aangestuurd door de coördinator vanuit het Rode Kruis bij thuistesten en door de arts(en) van de GGD op de teststraat.

Functie omschrijving
Als bemonsteraar speel je een belangrijke rol in de uitvoering van de testen. Jouw werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het uitvoeren van de testen d.m.v. het afnemen van zgn. swabs. In de teststraat worden meerdere bemonsteraars tegelijkertijd ingezet. In de teststraat werk je nauw samen met de medewerkers die de monsters op de juiste manier opslaan / in het ICT-systeem verwerken en de arts die de supervisie doet over de gehele teststraat. In het geval van thuistesten ben je zelfstandig op pad. Hierin werk je nauw samen met de chauffeur die jou gedurende de dag naar de verschillende huizen brengt.

Tijdens de werkzaamheden worden persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen. De werkzaamheden vinden plaats volgens vast protocol, zowel v.w.b. de wijze van testen (inclusief contra-indicaties), als op gebied van hygiënisch werken, aan- en uitkleedprocedure persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast kunnen nog andere specifieke werkinstructies en afspraken van toepassing zijn. Je kunt wisselend als bemonsteraar in de teststraat en bemonsteraar thuistesten worden ingezet. Omdat het afnemen van de testen een risicovolle handeling is, is scholing en een bekwaamheidsverklaring verplicht. De GGD draagt zorg voor de instructie, begeleiding, vaststellen van de competenties, ondertekenen van de bekwaamheidsverklaring en periodieke beoordeling van de Rode Kruis zorgverleners.

Functie eisen

Het Rode Kruis verwacht het volgende op het gebied van houding en gedrag:

 • Onderschrijft de gedragscode en de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit.
 • Is zich bewust van eigen bekwaam- en bevoegdheden en de grenzen daarvan.
 • Draagt de zorg over aan een andere zorgverlener indien de zorgvraag zijn of haar deskundigheid overstijgt of indien hij/zij zichzelf niet bekwaam acht de zorgvraag te beantwoorden.
 • Stelt zich professioneel op: handelt conform de voorschriften en staat zorgvragers en overige zorgverleners correct en respectvol te woord.
 • Is zich bewust van zijn of haar voorbeeldfunctie als zorgverlener.
 • Gaat zorgvuldig om met pers en sociale media.
 • Is alert en heeft een toegankelijke, positieve en flexibele houding.
 • Signaleert knelpunten en spreekt indien nodig collega’s aan op het functioneren en houding en gedrag.
 • Is in staat eigen handelen te evalueren.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Je hebt een achtergrond als verpleegkundige (in opleiding) of arts in opleiding
 • Een BIG-registratie is niet noodzakelijk, maar wel een pré.
 • Heeft een voldoende fysieke en mentale conditie om de beoogde werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • Samenwerken: kan goed samenwerken en afstemmen in een team en met andere partijen.
 • Klantgerichtheid: stelt de zorgvrager op het gemak en werkt vertrouwelijk.
 • Accuratesse: is accuraat in het volgen van werkinstructies.
 • Jij bent een zorgvuldige, zelfstandige en accurate werker en kan goed via een vastgelegd protocol werken
 • Je bent stressbestendig
 • Je bent sociaal vaardig en kunt de mensen die getest worden op een vriendelijke manier te woord staan, gerust stellen een omgaan met lastige gesprekken
 • Bereid om ook in de weekenden te werken (werken volgens een rooster, werktijden op maandag t/m zondag van 8.00 - 17.00 uur)

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar: planning.haaglanden@redcross.nl of bel naar 06 10 91 15 54