Arts Maatschappij en Gezondheid

GGD

Arts Maatschappij en Gezondheid


De GGD Demarreert

De GGD is een organisatie die inspeelt op de veranderende omgeving met krachtdadige teams. Zij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners uit de regio. De maatschappij verandert continue en daarmee ook ons werk. De GGD wil voortdurend inspelen op vragen en wensen van gemeenten en (kwetsbare) burgers. Daarom staan naast kwaliteit en betrouwbaarheid ook openheid, een brede blik, samenwerking en flexibiliteit voorop.

Word jij onze nieuwe collega: 

(basis) Arts die opgeleid wil worden tot arts Maatschappij en  Gezondheid (M&G met profiel Medische Milieukunde).

36 uur per week


De teams
Je komt te werken voor de teams op de afdelingen Medische Milieukunde van de GGD’en in, Brabant en Limburg. De werkzaamheden van de afdeling Medische Milieukunde richten zich op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt samengewerkt met gemeenten, de provincie, de GHOR-regio’s, omgevingsdiensten, inspecties, andere regionale overheidsinstellingen en het RIVM. De GGD focust hierbij op de burger en wil samen met genoemde partijen bijdragen aan een gezonde en veilige woon- en leefomgeving. Naast onderwerpen als veehouderij, ruimtelijke ordening en veiligheid gaat het bijvoorbeeld ook om de thema’s lucht, geluid, bodemverontreiniging, groen, klimaat, asbest, straling en het binnenmilieu. Risicoschatting, risicocommunicatie en risicomanagement zijn belangrijke pijlers binnen dit vakgebied.


Je functie
Als Arts medische milieukunde leg je de relatie tussen milieufactoren in de leefomgeving en gezondheid en ben je in het kader van de Wet Publieke Gezondheid betrokken bij de bevordering van de medisch milieukundige zorg. Je behandelt de vragen van burgers en gemeenten over gezondheidseffecten die samenhangen met milieu(-incidenten) en leefomgeving. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten over gezondheidsrisico’s van lokale en regionale milieufactoren. Je levert proactief input voor gemeentelijk beleid op het gebied van milieu en gezondheid. Je geeft gezondheidskundig advies en biedt ondersteuning bij (de nazorg van) rampen en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Je geeft voorlichting aan gemeenten, GHOR, hulpverleners en risicogroepen uit de bevolking. Je signaleert en inventariseert collectieve medisch milieukundige problemen. Je maakt risicobeoordelingen op basis van beschikbare blootstellingsgegevens en initieert nieuwe projecten op het gebied van leefomgeving en gezondheid. Je bouwt aan, onderhoudt en bent zichtbaar in de lokale, regionale en landelijke netwerken. Op termijn wordt je ingezet als Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).


De opleiding
In deze functie wordt je opgeleid tot arts maatschappij en gezondheid (M&G), profiel medische milieukunde (MMK). Voor de profielopleiding tot arts medische milieukunde (1e fase opleiding) zijn wij een samenwerking aangegaan met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Je zult door hen opgeleid worden. Je kunt de 1e fase opleiding nog in 2017 starten. Voor de 2e fase is de GGD Hart voor Brabant erkend als opleidingsinrichting. Kijk voor meer informatie over de opleiding bij de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH). www.nspoh.nl


Wij vragen:

 • Een BIG-geregistreerde (basis) arts, die bij voorkeur werkzaam is in de publieke gezondheid;
 • Affiniteit met toxicologie, epidemiologie en risicocommunicatie, als ook met de daaruit voortvloeiende maatschappelijke problemen en processen;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je kan goed presenteren voor grote groepen, omgaan met het verschil in beleving van risico’s en bent in staat om adequaat te reageren op vragen en opmerkingen.
 • Goede adviesvaardigheden en een diplomatiek optreden;
 • Besluitvaardigheid, accuraatheid en improvisatievermogen;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en in staat om medisch inhoudelijke informatie om te zetten in heldere advies- en voorlichtingsbrieven en protocollen;
 • Je bent bereid om, afhankelijk van opleiding en ervaring, de gehele opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid, profiel medische milieukunde te volgen (4 jaar), en hier zo snel mogelijk mee te starten;
 • Op termijn neem je deel aan de piketdienst van de pool van Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).


Ons aanbod

 • Je krijgt een aanstelling bij leuke en enthousiaste teams waar je je talenten maximaal kunt inzetten. Voor de duur van de 1e fase van de opleiding word je twee dagen per week gedetacheerd bij de GGD Rotterdam. De overige drie dagen zullen je werkzaamheden in overleg in Brabant (standplaats Tilburg) en Limburg plaatsvinden.
 • Gedurende de opleiding bedraagt het salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding maximaal € 4740,- bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Na voltooien van de gehele opleiding tot arts M&G word je ingeschaald in functieschaal 12 (maximaal € 5384,- bruto per maand).
 • Reiskostenvergoeding conform CAO CAR UWO (zakelijke kilometers: € 0,28 /km)
 • Een overeenkomst voor de duur van de opleiding. Na succesvol afronden van de opleiding en gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling.


Informatie en sollicitatie
Voor ervaringsverhalen van de werkvloer nodigen we je uit om via het secretariaat (0900 – 368 68 68) contact op te nemen. Zij zullen je dan op basis van jouw informatiebehoefte met de juiste persoon doorverbinden. Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen met C. Wijkmans, centrale opleider 088-3686374.

Enthousiast geworden? Via de knop 'solliciteer direct' kun je jouw motivatiebrief samen met je CV uiterlijk 25 september 2017 uploaden.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden begin oktober 2017.

Of kijk op onze website www.ggdwestbrabant.nl.