CEANconsulting

CEANconsulting

CEAN

CEAN is gespecialiseerd in strategisch advies en complexe projecten in de zorgsector, op het snijvlak van bedrijfsvoering, vastgoed en waardecreatie. Wij helpen organisaties om hun ambities voor eigentijdse gezondheidszorg te realiseren. Hierbij maken we gebruik van onze kennis en ervaring in andere industrieën. CEAN hanteert een integrale aanpak om de zorg duurzaam te verbeteren en te vernieuwen en onderscheidt zich door het gebouwanalyse in te zetten bij het realiseren van bedrijfs- en kwaliteitsdoelstellingen. Met onze gedrevenheid de zorg betaalbaar en van betere kwaliteit te maken creëren we momentum voor verandering. Zo houden we het zicht op de stip op de horizon helder: een gemeenschappelijk toekomstbeeld dat uitvoerbaar is.